Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra15/ftp/annakmita.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Zarządzanie bólem: teoria i praktyka – Anna Kmita Stomatolog
Skip to content

Zarządzanie bólem: teoria i praktyka

2 lata ago

518 words

Pain Management: Theory and Practice to ambitna próba zintegrowania najnowszych osiągnięć w badaniach nad bólem i terapii w obrębie różnych dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania klinicznego. Redaktorzy zdają sobie sprawę z tego trudnego zadania i zaprosili klinicystów z imponującymi akademickimi referencjami, by wnieść swój wkład do książki. Celem tej książki jest [wzmocnienie] klinicystów, aby odgrywali bardziej aktywną rolę w leczeniu bolesnych zaburzeń i uzyskania fachowej opieki dla pacjentów, gdy jest to potrzebne. Nacisk kładziony jest na leczenie. Książka składa się z trzech części: wstępu, sekcji dotyczącej konkretnych zespołów bólowych oraz przeglądu terapii. Większość autorów to neurolodzy, ale przyczynili się również anestezjolodzy, neurochirurdzy, reumatolodzy, fizjolodzy i psychologowie. Rozdział wprowadzający definiuje ból, cierpienie i podobne odczucia oraz omawia różnice między bólem ostrym i przewlekłym. Autorzy ilustrują zasady oceny bólu i strategii terapeutycznych za pomocą złożonego przypadku odruchowej dystrofii współczulnej po wycięciu nerwiaka stopy Mortona. Ten przykład kieruje czytelnika do innych rozdziałów w celu uzyskania dodatkowych informacji i podkreśla korzyści multidyscyplinarnego, multimodalnego podejścia.
Elegancki rozdział dotyczący podstawowych mechanizmów podsumowuje aktualne opinie i wiedzę o neuroanatomii i neurochemii nocycepcji i bólu neuropatycznego, wskazując zarówno na to, co znane, jak i na niepewność. W trzecim rozdziale dokonano przeglądu interpretacji danych, w tym epidemiologii i danych z badań.
Sekcja dotycząca zespołów bólowych zawiera sześć rozdziałów dotyczących bólów głowy i twarzy, bólu neuropatycznego, bólu krzyża, fibromialgii i zespołu bólu mięśniowo-powięziowego, przewlekłego zapalenia stawów i bolesnych chorób kości oraz zespołów bólowych u pacjentów z rakiem. W przypadku każdego z tych tematów istnieje już monografia w literaturze, a redaktorzy zdają sobie sprawę z trudności z oddestylowaniem klinicznie istotnej wiedzy w krótkim rozdziale. Nie jest oczywiste, że osiągnęli ten cel. Spodziewałem się, że autorzy będą identyfikować odpowiednie dokumenty, które wspierają ich poglądy lub które stanowią podstawę modelu opartego na dowodach. Ale większość autorów nie wskazuje względnej siły dowodów, które wahają się od anegdotycznych do statystycznie istotnych. Na przykład rozdział dotyczący bólu głowy zawiera 21 stron tekstu, 4 strony klasyfikacji zespołów bólowych głowy według International Headache Society oraz 276 odnośników, począwszy od opinii w podręczniku z 1938 r. Do badań farmakologicznych z 1995 r. Takie podejście może być cenne dla badacza lub stażysty, ale nie dla klinicystów, którzy mogą nie mieć czasu lub zasobów, aby sprawdzić każde odniesienie. Ten problem pojawia się również w rozdziale dotyczącym bólu krzyża. W jednym paragrafie przypisuje się syndrom zablokowanego powrotu do poślizgnięcia się aspektu stawowego (z pojedynczym podręcznikiem), ale w późniejszym paragrafie – bez odniesień – kwestionuje się samo istnienie syndromu aspektu. Nie ma wzmianki o kontrowersjach związanych z powszechnym stosowaniem kortykosteroidów zewnątrzoponowych. Natomiast rozdział o zespołach bólowych u pacjentów z rakiem jest destylacją dr
[więcej w: ambrisentan, bikalutamid, dabrafenib ]
[więcej w: prohormony efekty, prohormony skutki uboczne, przedawkowanie witaminy b12 ]

0 thoughts on “Zarządzanie bólem: teoria i praktyka”