Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra15/ftp/annakmita.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Rozporządzenie w sprawie wyrobów tytoniowych wydawane przez Food and Drug Administration – Anna Kmita Stomatolog
Skip to content

Rozporządzenie w sprawie wyrobów tytoniowych wydawane przez Food and Drug Administration

2 lata ago

517 words

23 sierpnia Urząd ds. Żywności i Leków wydał rozporządzenie ograniczające sprzedaż i dystrybucję papierosów i tytoniu bezdymnego dzieciom i młodzieży1. Rozporządzenie to, znane jako zasada, jest najbardziej daleko idącym środkiem, jaki kiedykolwiek wprowadzono w celu ograniczenia używanie tytoniu przez młodych ludzi. W tym artykule opisano śledztwo, które doprowadziło FDA do stwierdzenia swojej jurysdykcji nad papierosami i tytoniem bezdymnym oraz względami politycznymi, które ukształtowały ostateczną zasadę. FDA ogłosiła 25 lutego 1994 r., Że rozważa uregulowanie wyrobów tytoniowych pod nadzorem Federalnej Ustawy o Żywności, Lekach i Kosmetyce2. Zgodnie z ustawą decyzja o uregulowaniu wyrobów tytoniowych jako urządzeń dostarczających leki na nikotynę będzie zależała od o tym, czy produkty były artykułami (z wyjątkiem żywności), które mają wpływ na strukturę lub jakąkolwiek funkcję organizmu. Po jej ogłoszeniu, agencja szeroko przeanalizowała wpływ nikotyny na strukturę lub funkcję organizmu i zbadała, czy papierosy i tytoń bezdymny jest przeznaczony do dostarczania nikotyny konsumentom. Agencja zbadała również wpływ reklamy i marketingu w przemyśle tytoniowym na dzieci i młodzież.
Osiemnaście miesięcy później, 10 sierpnia 1995 r., Prezydent Bill Clinton ogłosił, że dowody i analizy agencji potwierdziły, z zastrzeżeniem opinii publicznej, że nikotyna zawarta w papierosach i produktach tytoniowych bezdymnych jest narkotykiem i że te produkty dostarczają leki urządzenia zgodne z warunkami ustawy.3. Powołując się, że palenie rozpoczyna się w dzieciństwie jako choroba pediatryczna , FDA zaproponowała program regulacyjny, który zmniejszyłby zużycie papierosów i bezdymnego tytoniu przez młodych ludzi poprzez ograniczenie ich reklamy i sprzedaży.4
FDA otrzymała ponad 700 000 komentarzy na temat ustalenia jurysdykcji i proponowanych regulacji – więcej komentarzy niż otrzymała na temat jakichkolwiek innych federalnych zasad w historii. Komentarze te obejmowały 2500 stron tekstu i prawie 50 000 stron eksponatów z samego tylko przemysłu papierosów i bezdymnych tytoniu. Wśród setek organizacji zdrowia publicznego, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia wyrażających opinie, praktycznie wszyscy zgodzili się, że papierosy i tytoń bezdymny powinny być regulowane przez FDA. (Dokumentację uzupełniającą dla tego raportu można znaleźć w Rejestrze Federalnym z 10 sierpnia 1995 r. Oraz w dokumentacji administracyjnej wspierającej tę publikację, dokumenty te, w tym zarówno niepublikowane sprawozdania branżowe, jak i opracowania naukowe, są dostępne do wglądu w siedzibie głównej FDA).
Te przepisy dotyczące tytoniu mają znaczenie historyczne dla ich znaczenia dla zdrowia publicznego, dla głębokiego zaangażowania prezydenta oraz dla zakresu wsparcia publicznego. Ich celem jest ochrona amerykańskich dzieci przed uzależnieniem, które często prowadzi do przedwczesnej śmierci.
Dochodzenie w sprawie tytoniu
W 1994 r. FDA rozpoczęła dochodzenie w celu ustalenia, czy farmakologiczne skutki nikotyny są zamierzone przez producentów tytoniu. Gdyby tak było, papierosy i papierosy bezdymne podlegałyby jurysdykcji agencji. Na tym wczesnym etapie urzędnicy agencyjni bardzo mało rozumieli, co przemysł tytoniowy wiedział o swoich produktach lub o tym, jak je zaprojektował
[patrz też: dabrafenib, flexagen, Mimośród ]
[więcej w: przewlekły nieżyt nosa krzyżówka, przywra chińska, anna kmita ]

0 thoughts on “Rozporządzenie w sprawie wyrobów tytoniowych wydawane przez Food and Drug Administration”