Skip to content

Przerwanie błony podstawnej śródnabłonkowej podczas diapedesis neutrofilowej w konstrukcie in vitro ściany naczynia krwionośnego.

2 lata ago

231 words

Aby zbadać przebieg oddziaływań fizjologicznych między wynaczyaniem neutrofili i błony podstawnej śródbłonka, skonstruowano model żyłkowej ściany naczynia przez hodowanie ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej na matrycy kolagenu. Po 21 dniach hodowli, monowarstwę komórek śródbłonka prezentującą podobne do in vivo międzykomórkowe granice i połączenia, osadzono jednowarstwową, ciągłą błonę podstawną, która była nieprzenikalna dla cząstek koloidalnych, i wsparto wynaczynienie neutrofili w fizjologicznym sposobie. Korzystając z tego modelu, wykazaliśmy, że transmigracja neutrofili w środowisku plazmy była związana z istotnym zaburzeniem retentywnych właściwości błony podstawnej przy braku dostrzegalnych zmian morfologicznych. Utrata integralności błony podstawnej związanej z diapedezą neutrofili nie była zależna od elastazy neutrofilowej ani katepsyny G i była oporna na inhibitory skierowane przeciwko kolagenazy, żelatyna-zynie i heparanazie. Pomimo faktu, że nie można było zapobiec utracie integralności matrycy, defekty błony podstawnej były jedynie przejściowo wyrażane zanim zostały naprawione przez zachodzący nad nimi śródbłonek poprzez mechanizm, który wymagał syntezy aktywnego białka i RNA. Dane te wskazują, że wynaczynienie neutrofilów i odwracalne rozerwanie błony podstawnej są skoordynowanymi zdarzeniami, które występują w wyniku transmigracji ścian naczyń.
[więcej w: powiększone węzły chłonne pachowe, pokrzywka fizykalna, perimenopauza ]

0 thoughts on “Przerwanie błony podstawnej śródnabłonkowej podczas diapedesis neutrofilowej w konstrukcie in vitro ściany naczynia krwionośnego.”