Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra15/ftp/annakmita.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Przedwczesna miażdżyca u pacjentów z rodzinną chylomikronemią spowodowaną przez mutacje w genie lipazy lipoproteinowej ad 6 – Anna Kmita Stomatolog
Skip to content

Przedwczesna miażdżyca u pacjentów z rodzinną chylomikronemią spowodowaną przez mutacje w genie lipazy lipoproteinowej ad 6

2 lata ago

342 words

Wszyscy czterej nasi pacjenci mieli mutacje missense, które znacznie upośledzały lipolizę, ale zachowały masę lipazy lipoproteinowej. Dlatego takie mutacje mogą być proatherogenne przez promowanie zmienionego profilu lipoproteinowego, jednocześnie sprzyjając zatrzymywaniu lipoprotein i tworzeniu komórek piankowatych w ścianie tętnicy. Mutacje genu LPL, które pogarszają aktywność katalityczną, ale nie mają wpływu na masę enzymu, są szczególnie powszechne u białych, od 3 do 7 procent. 6-8 Osoby heterozygotyczne pod względem tych mutacji mogą mieć wyższe poziomy triglicerydów na czczo i niższe HDL poziom cholesterolu.6,7 Te nieprawidłowości w lipoproteinach mogą zwiększać ryzyko choroby sercowo-naczyniowej1 i są związane ze zwiększoną progresją umiarkowanych zmian wieńcowych.39 Ponadto, heterozygoty mają zmienioną odpowiedź na prowokację tłuszczem w diecie. 40 Nasze wyniki dostarczają dowodów in vivo, że miażdżyca może rozwinąć się u pacjentów z rodzinną chylomikronemią w wyniku niedoboru lipazy lipoproteinowej i sugerować, że normalnie działająca lipaza lipoproteinowa w osoczu może zapewniać ochronę przed miażdżycą u ludzi.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez dotację (91CN45) od INSERM (do Dr. Benliana), dotację (92166) od Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales du Minist.re de l Education et de l Enseignement Supérieur (do Dr. Benlian), dotacje od Kanady ds. Badań Medycznych w Kanadzie (do dr. Haydena) oraz grant od Comité de Coordination sur l Arteriosclérose et le Cholestérol (do doktora Fouberta). Dr Benlian był odbiorcą Bourse Lavoisier z francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stypendium Międzynarodowego Towarzystwa Miażdżycy.
Jesteśmy wdzięczni Ianowi Forsythe, Jean Pierre owi Lagarde, Li Miao i Leili Zekraoui za doskonałą pomoc techniczną.
Author Affiliations
Z Wydziału Genetyki Medycznej Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, Vancouver, Kanada (PB, LF, HZ, SEG, MH); oraz Service d Endocrinologie et du Métabolisme, Groupe Hospitalier Pitié-Salpétri.re, Paris (PB, JLD, LF).
Prośba o przedruk do Dr. Benliana z Wydziału Genetyki Medycznej Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, 2125 East Mall, Vancouver, BC V6T 1Z4, Kanada.
[więcej w: dronedaron, anastrozol, oprogramowanie stomatologiczne ]
[hasła pokrewne: pokrzywka fizykalna, polipektomia endoskopowa, powiększone węzły chłonne pachowe ]

0 thoughts on “Przedwczesna miażdżyca u pacjentów z rodzinną chylomikronemią spowodowaną przez mutacje w genie lipazy lipoproteinowej ad 6”