Skip to content

Przedwczesna miażdżyca u pacjentów z rodzinną chylomikronemią spowodowaną przez mutacje w genie lipazy lipoproteinowej ad 5

2 lata ago

526 words

Ultrasonografia ujawniła zwapniałe blaszki miażdżycowe tętnic szyjnych i biodrowych. Pacjentka po raz pierwszy zgłosiła dławicę piersiową w wieku 57 lat i chromanie przestankowe w wieku 58 lat. W wieku 65 lat przeszedł operację pomostowania aortalno-udowego, podczas której stwierdzono zmiany miażdżycowe wszystkich stopni (od tłustych prążków do zwapniałych i krwotocznych miażdżycy tętnic łysinki) obserwowano wzdłuż aorty i tętnic biodrowych i udowych. W tym czasie angiografia wieńcowa ujawniła wcześniejszy zawał mięśnia sercowego związany z zakrzepem prawej tętnicy wieńcowej, a także zmiany tętnic rozproszonych niedostępne dla żadnej procedury chirurgicznej. Pacjent zmarł nagle dwa lata później, w wieku 67 lat. Dyskusja
U tych czterech pacjentów z rodzinnym niedoborem lipazy lipoproteinowej powodującym chylomikronemię przed ukończeniem 55. roku życia wystąpiły oznaki i objawy miażdżycy. U opisywanego powyżej 75-letniego pacjenta z niedoborem lipazy lipoproteinowej, 29 choroba wieńcowa i objawy miażdżycy obwodowej były również oczywiste. Dlatego u tych pacjentów niedobór lipazy lipoproteinowej nie zapewniał pełnej ochrony przed miażdżycą.
Nasze odkrycia wydają się przeczyć wcześniejszym doniesieniom sugerującym, że miażdżyca jest mało prawdopodobna w rozwoju u pacjentów z niedoborem lipazy lipoproteinowej, 4,10-14 przypuszczalnie dlatego, że ci pacjenci mają znacznie obniżony poziom krążących resztkowych lipoprotein 30-33 i bardzo niski poziom cholesterolu LDL.33 Te pacjenci zwykle mają również niskie wskaźniki masy ciała i stosują dietę niskotłuszczową, co wiąże się z mniejszym ryzykiem miażdżycy.
Dlatego też należy wziąć pod uwagę inne zaburzenia metaboliczne, aby uwzględnić nasze wyniki. Ci pacjenci mają wysoki poziom trójglicerydów i niski poziom cholesterolu HDL.1,34 Ponadto klirens po posiłku cząstek bogatych w triglicerydy jest znacznie opóźniony, co może wystawiać lipoproteiny na utlenianie.35 Ponadto, w wyniku tego może dojść do osłabienia transportu cholesterolu wstecznego. zmiany w składzie cząsteczek HDL, które są szybciej usuwane z krążenia.36,37 Dlatego pacjenci ci mają profil lipoproteinowy, który przypomina profil w stanie poposiłkowym, podczas którego powstają cząsteczki pozostałości miażdżycowych i liczby cząstek przeciwmiażdżycowych (HDL) są zmniejszone.
Ponadto badania dotyczące obrotu wykazały, że VLDL jest zwykle przekształcany w lipoproteiny o pośredniej gęstości i LDL, prawdopodobnie w wyniku aktywności lipazy wątrobowej, 34 i LDL mogą zwiększać się u pacjentów stosujących dietę o niskiej zawartości tłuszczu (ale wzbogaconej w węglowodany) 10, 31 Jednak poziom cholesterolu LDL u naszych pacjentów nigdy nie wzrósł powyżej 60 mg na decylitr (1,55 mmol na litr) – poziomy zwykle związane z ochroną przed miażdżycą.
Inne dowody sugerują, że w związku między lipazą lipoproteinową a aterogenezą nie pośredniczą wyłącznie zmiany w lipoproteinach osocza. Lipaza lipoproteinowa została zaproponowana jako jedno z kluczowych białek zaangażowanych w zatrzymywanie LDL i VLDL w tętnicy domacicznej, poprzez zwiększenie ich przylegania do macierzy pozakomórkowej.38 Ponadto lokalne wydzielanie lipazy lipoproteinowej przez makrofagi może zwiększać wychwyt aterogennych lipoprotein. , w ten sposób zwiększając tworzenie komórek piankowatych.3 Funkcje te mogą być niezależne od aktywności katalitycznej lipazy lipoproteinowej
[więcej w: noni, ambrisentan, bisoprolol ]
[przypisy: nieżyt nosa krzyżówka, materace dmuchane allegro, pływający stolec ]

0 thoughts on “Przedwczesna miażdżyca u pacjentów z rodzinną chylomikronemią spowodowaną przez mutacje w genie lipazy lipoproteinowej ad 5”