Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra15/ftp/annakmita.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Porównanie regularnie planowanych z potrzebą użycia Albuterolu w łagodnej astmie ad – Anna Kmita Stomatolog
Skip to content

Porównanie regularnie planowanych z potrzebą użycia Albuterolu w łagodnej astmie ad

2 lata ago

515 words

Inhalatory Albuterolu i placebo były hojnie dostarczane przez Schering-Plough (Memphis, Tenn.). Pacjentom polecono, aby rano wykonywali regularnie zaplanowane inhalacje, po nagraniu ich porannego szczytowego natężenia, w południe, późnym popołudniem i po przejściu na emeryturę po nagraniu wieczornego szczytowego przepływu. Zostali poinstruowani, aby umożliwić późniejsze popołudnie przynajmniej cztery godziny pomiędzy ich regularną inhalacją a nagraniem ich wieczornego szczytowego przepływu. Leczenie pacjentów
W ciągu 16 tygodni, podczas gdy pacjenci otrzymywali zaślepione leczenie, kontrola astmy była monitorowana codziennie, poprzez szczytowe natężenia przepływu i objawy rejestrowane przez pacjentów, a także podczas wizyt w klinikach, które były planowane co dwa do trzech tygodni. Po zakończeniu randomizowanego okresu leczenia wszyscy pacjenci zostali przeniesieni do leczenia ślepej próby z zastosowaniem wziewnego placebo przez czterotygodniowy okres karencji; w tym czasie pacjenci nadal stosowali w razie potrzeby otwarty albuterol.
Monitorowano siedem wskaźników rezultatu: przepływ szczytowy, rejestr objawów, jakość życia, zmiana natężonej objętości wydechowej w ciągu jednej sekundy (FEV1) w odpowiedzi na wziewny lek rozszerzający oskrzela, stężenie metacholiny wymagane do zmniejszenia FEV1 o 20 procent ( PC20), zaostrzenia astmy i niepowodzenia leczenia. Przepływ szczytowy, główny wskaźnik wyniku, był mierzony dwa razy dziennie przez pacjentów przy użyciu przepływomierza szczytowego Mini-Wright; odnotowano najlepsze z trzech wysiłków. Pacjenci rejestrowali objawy astmy i liczbę wdechów uzupełniającego albuterolu stosowanego codziennie. Objawy astmy rejestrowano w 4-punktowej skali, przy czym 0 oznacza brak objawów, a 3 to poważne objawy. Oceny jakości życia związane z astmą zostały odnotowane podczas wizyt w klinice, z instrumentem zatwierdzonym przez innych badaczy33. Aby określić odpowiedź spirometryczną na wziewny lek rozszerzający oskrzela, zmierzono różnicę FEV1 przed i 15 minut po dwóch inhalacjach albuterolu. (i zgłaszane jako procent poprawy) podczas wizyt w klinikach, gdy nie badano reakcji na metacholinę. Pacjenci powstrzymywali się od przyjmowania leków na badania przez co najmniej osiem godzin przed wizytami wszystkich lekarzy. Aby zmierzyć PC20 dla metacholiny, aerozol z metacholiną wytworzono za pomocą nebulizera (model 646, DeVilbiss Health Care, Somerset, PA) i skalibrowanego dozymetru (S & M Instruments, Doylestown, PA). PC20 dla metacholiny określono standardowymi procedurami.34 Zaostrzenia astmy monitorowano podczas każdej wizyty w klinice; Pacjenci byli pytani o ich kontrolę astmy i rejestrowano wszystkie zaostrzenia astmy. Zaostrzenie astmy definiowano jako nasilenie objawów kaszlu, ucisku w klatce piersiowej lub świszczącego oddechu w związku z jednym lub większą liczbą następujących objawów: zwiększenie początkowego stosowania dodatkowych leków .-agonistycznych po 8 lub więcej wdechów w ciągu 24 godzin przez 48 godzin stosowanie 16 lub więcej zaciągnięć dodatkowego agonisty . na 24 godziny przez 48 godzin lub spadek maksymalnego przepływu o 35 procent lub więcej w porównaniu z najlepszą średnią trzydniową (rano i wieczorem) podczas okresu docierania. Uważano, że leczenie zakończyło się niepowodzeniem, jeśli pacjenci, u których wystąpiły zaostrzenia astmy i byli leczeni zwiększonymi dawkami .-agonistów, nie zareagowali odpowiednio – to znaczy, jeśli nadal spełniały kryteria zaostrzenia
[patrz też: noni, hurtownia portfeli, alprazolam ]
[przypisy: przetoka odbytu zdjęcia, sfinkterotomia, przewlekły katar krzyżówka ]

0 thoughts on “Porównanie regularnie planowanych z potrzebą użycia Albuterolu w łagodnej astmie ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Dobry dentysta Kraków[…]