Skip to content

Podwyższony antygen czynnika von Willebranda jest wczesnym prognostykiem plazmy w ostrym uszkodzeniu płuc w zespole sepsy niepłucnej.

2 lata ago

254 words

W tym prospektywnym badaniu z udziałem 45 pacjentów testowaliśmy hipotezę, że znacznie podwyższone poziomy antygenu von Willebrand (vWf-Ag), markera uszkodzenia komórek śródbłonka, mogą przewidywać rozwój ostrego uszkodzenia płuc u pacjentów z zespołem sepsy niepłucnej. Ostry uraz płuc oceniono ilościowo w czteropunktowym systemie punktacji. W momencie wejścia do badania żaden z 45 pacjentów nie miał śladów urazu płuc. Następnie 15 pacjentów rozwinęło uszkodzenie płuc, a 30 pacjentów nie doszło do uszkodzenia płuc. Średni poziom vWf-Ag w osoczu był znacząco podwyższony u 15 pacjentów, u których wystąpiło uszkodzenie płuc w porównaniu z 30 pacjentami, u których nie doszło do uszkodzenia płuc (588 +/- 204 vs. 338 +/- 196, odsetek kontroli, P mniej niż 0,01). Ponadto, poziom vWf-Ag w osoczu większy lub równy 450 był w 87% wrażliwy, a 77% swoisty w przewidywaniu rozwoju ostrego uszkodzenia płuc w położeniu posocznicy nie płucnej. Ponadto, połączenie osocza vWf-Ag większe niż 450 i niewydolność narządów niepłucnych w momencie wejścia do badania miało dodatnią wartość prognostyczną wynoszącą 80% w przypadku ostrego uszkodzenia płuc. Również poziom vWf-Ag w osoczu większy niż 450 miał dodatnią wartość prognostyczną wynoszącą 80% dla identyfikacji nie-przetrwałych. Tak więc u pacjentów z posocznicą niepłaską podwyższony poziom vWf-Ag w osoczu jest użytecznym, wczesnym biochemicznym markerem uszkodzenia śródbłonka i ma zarówno wartość predykcyjną, jak i prognostyczną.
[więcej w: powiększone węzły chłonne pachowe, patofizjonomika, sfinkterotomia ]

0 thoughts on “Podwyższony antygen czynnika von Willebranda jest wczesnym prognostykiem plazmy w ostrym uszkodzeniu płuc w zespole sepsy niepłucnej.”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: poradnia zdrowia psychicznego poznań[…]