Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra15/ftp/annakmita.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Mutageneza in vitro HLA-B27. Podstawienie niesparowanej reszty cysteiny w domenie alfa 1 powoduje utratę epitopów zdefiniowanych przez przeciwciało. – Anna Kmita Stomatolog
Skip to content

Mutageneza in vitro HLA-B27. Podstawienie niesparowanej reszty cysteiny w domenie alfa 1 powoduje utratę epitopów zdefiniowanych przez przeciwciało.

2 lata ago

229 words

Cząsteczki HLA klasy I zidentyfikowane serologicznie jako HLA-B27 są silnie związane ze zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i pokrewnymi chorobami człowieka. Wszystkie znane sekwencje aminokwasowe HLA-B27 zawierają resztę cysteiny w pozycji 67; żadna inna opublikowana sekwencja HLA klasy I nie zawiera cysteiny w hiperzmiennym regionie domeny alfa 1, która rozciąga się od reszt aminokwasowych 63-84. W celu zbadania roli tej reszty cysteinowej w strukturze antygenowej HLA-B27, wyizolowaliśmy genomowy klon kodujący cząsteczkę podtypu HLA-B27.1 i przeprowadziliśmy mutagenezę ukierunkowaną na oligonukleotyd w celu przekształcenia cysteiny w pozycji 67 w tyrozynę. Po transfekcji do mysich komórek L, zmutowane geny B27 typu dzikiego i Cys67 —- Tyr67 ukierunkowały syntezę i ekspresję powierzchniową cząsteczek reaktywnych z monomorficznym przeciwciałem anty-HLA klasy I W6 / 32. Jednak tylko komórki L transfekowane genem B27 typu dzikiego reagowało z przeciwciałem anty-B27 ME1; Komórki L transfekowane mutantem B27 były całkowicie niereaktywne wobec tego przeciwciała. Eksperymenty z hybrydowymi egzonami wytworzonymi z genów HLA-B27 i HLA-A2 dały wyniki zgodne z mapowaniem epitopu ME1 do domeny alfa B27. Drugie przeciwciało anty-B27, GS145.2, również wykazywało znacząco zmniejszone wiązanie z mutantem Cys67 —- Tyr67. Badania te dokumentują znaczenie wyjątkowej pozostałości Cys67 w antygenowej strukturze HLA-B27.Images
[przypisy: powiększone węzły chłonne pachowe, materace dmuchane allegro, przetoka odbytu zdjęcia ]

0 thoughts on “Mutageneza in vitro HLA-B27. Podstawienie niesparowanej reszty cysteiny w domenie alfa 1 powoduje utratę epitopów zdefiniowanych przez przeciwciało.”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Catering dietetyczny Gdańsk[…]