Skip to content

Genetyczna i fenotypowa heterogenność w niedoborze lecytyny rodzinnej: acylotransferazy cholesterolowej (LCAT). Sześć nowo zidentyfikowanych wadliwych alleli dodatkowo przyczynia się do strukturalnej heterogenności tej choroby.

2 lata ago

228 words

Obecność niedoboru acylotransferazy lecytyna: cholesterol (LCAT) u sześciu probantów z pięciu rodzin pochodzących z czterech różnych krajów została potwierdzona przez brak lub prawie nieobecność aktywności LCAT. Również inne niezmiennicze objawy niedoboru LCAT, znaczny wzrost niezestryfikowanego cholesterolu w lipoproteinach osocza i obniżenie poziomu cholesterolu HDL w osoczu do poziomów poniżej jednej dziesiątej normy były obecne we wszystkich probantach. W probantach z dwóch rodzin nie wykryto żadnej masy, podczas gdy w innych zmniejszone ilości masy LCAT wskazywały na obecność białka nieaktywnego funkcjonalnie. Analiza sekwencji zidentyfikowała homozygotyczne missense lub nonsensowne mutacje w czterech probandach. Stwierdzono, że dwa probandy z jednej rodziny są heterozygotami złożonymi w przypadku mutacji missense i pojedynczej insercji bazy powodującej przesunięcie ramki odczytu. Kolejne rodzinne analizy przeprowadzono przy użyciu mutagennych starterów do identyfikacji nosiciela. Aktywność LCAT i masa LCAT u 23 genotypowych heterozygot były w przybliżeniu w połowie normalne i wyraźnie różniły się od 20 członków rodziny, których nie dotknięto. U pacjentów homozygotycznych nie zaobserwowano wyraźnego związku między pozostałą aktywnością LCAT a fenotypem klinicznym. Obserwacja, że defekty molekularne w niedoborze LCAT są zdyspergowane w różnych regionach enzymu sugeruje istnienie kilku funkcjonalnie ważnych domen strukturalnych w tym enzymie.
[patrz też: powiększone węzły chłonne pachowe, pokrzywka fizykalna, przetoka odbytu zdjęcia ]

0 thoughts on “Genetyczna i fenotypowa heterogenność w niedoborze lecytyny rodzinnej: acylotransferazy cholesterolowej (LCAT). Sześć nowo zidentyfikowanych wadliwych alleli dodatkowo przyczynia się do strukturalnej heterogenności tej choroby.”