Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra15/ftp/annakmita.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wpływ palenia papierosów na czynność płuc u dorastających chłopców i dziewcząt ad 5 – Anna Kmita Stomatolog
Skip to content

Wpływ palenia papierosów na czynność płuc u dorastających chłopców i dziewcząt ad 5

2 lata ago

729 words

Po 16-16 latach dziewczynki, które paliły pięć lub więcej papierosów dziennie, wykazywały spadek FEF25-75 i FEV1; u dziewcząt, które nie paliły, czynność płuc przestała rosnąć (tj. osiągnęła plateau), ale nie zmniejszyła się (ryc. 2). Wyrażanie wieku każdego dziecka w stosunku do wieku przy szczytowym wzroście wysokości miało niewielki wpływ na szacowane różnice między dziewczętami i chłopcami w skutkach palenia w tempie wzrostu. Szacunki dotyczące wpływu palenia pięciu lub więcej papierosów dziennie na wzrost FVC i FEV1 były nadal istotnie większe dla dziewcząt niż dla chłopców (odpowiednio P = 0,02 i P = 0,04 dla różnic między płciami). Chłopcy, którzy osiągnęli szczyt wzrostu lub osiągnęli szczyt wzrostu, którzy palili pięć lub więcej papierosów dziennie, mieli o 0,23 procent mniejszy wzrost w ciągu roku w przypadku FVC (95 procent przedziału ufności, -0,07 do 0,52 procent) i 0,42 procent wolniejszego wzrostu rocznie w FEV1 (95 procent zaufania interwał, od 0,03 do 0,81 procent) niż u chłopców, którzy nigdy nie palili. Dziewczęta osiągające szczyt wzrostu lub przekraczające ten szczyt, którzy palili pięć lub więcej papierosów dziennie, miały 0,85 procent wolniejszego wzrostu rocznie w przypadku FVC (95 procent przedziału ufności, 0,42 do 1,26 procent) i 1,12 procent mniejszego wzrostu rocznie w FEV1 (95 procent przedziału ufności 0,60 do 1,63 procent) niż dziewcząt, które nigdy nie paliły.
W analizach wyrażających wiek każdego dziecka względem wieku w szczytowym wzroście wzrostu palenie było również związane z większym bezwzględnym deficytem wzrostu FVC i FEV1 dla dziewcząt niż dla chłopców, pomimo faktu, że chłopcy w okresie dojrzewania mieli znacznie wyższe wartości dla FVC (sugerujące większe objętości płuc) i FEV1 (sugerujące większe drogi oddechowe) niż dziewczęta.17 W przypadku FVC palenie pięciu lub więcej papierosów dziennie w porównaniu z niepaleniem tytoniu było związane ze wzrostem, który był 25 ml rocznie wolniejszy u dziewcząt (95 procent przedziału ufności, 10 do 39); szacowany efekt u chłopców nie był istotny (wzrost był o ml rocznie wolniejszy, 95-procentowy przedział ufności, -13 do 15; P = 0,03 dla różnicy płci). W przypadku FEV1 palenie pięciu lub więcej papierosów dziennie wiązało się ze wzrostem czynności płuc, które było 31 ml rocznie wolniejsze u dziewcząt (95-procentowy przedział ufności, 16 do 46) i 9 ml rocznie wolniejsze u chłopców (95-procentowy przedział ufności, -6 do 24) (P = 0,05 dla różnicy płci). Podobnie jak w przypadku wzrostu procentowego, wpływ palenia tytoniu na spowolnienie bezwzględnego wzrostu FEF25-75 u chłopców i dziewcząt był podobny (dla chłopców, 48 ml na sekundę na rok, 95 procent przedziału ufności, 14 do 81 lat, dla dziewcząt 38 ml na druga na rok, 95-procentowy przedział ufności, od 3 do 80). W odniesieniu do wszystkich rozważanych wskaźników czynności płuc szacunki wpływu palenia papierosów na bezwzględny wzrost czynności płuc były podobne w analizach zi bez korekty dla maksymalnego wzrostu wysokości.
Wyłączenie dzieci z astmą w wywiadzie z analizy nie zmieniło istotnie zależnych od płci relacji między paleniem papierosów a poziomem lub wzrostem czynności płuc. Dla dziewcząt, ale nie dla chłopców, zachodziła interakcja między obecnym świszczącym oddechem a paleniem papierosów. Dziewczęta, które sapią, gdy palą pięć lub więcej papierosów dziennie, mają o 2,84 procent niższy stosunek FEV1 / FVC (95 procent przedziału ufności, 2,12 do 3,55) i o 6,69 procent niższy FEF25-75 (95 procent przedziału ufności, 4,15 do 9.16) niż u niepalących dziewcząt bez objawów świszczenia, po dostosowaniu do wieku i wzrostu.
Dyskusja
W przypadku dorastających dziewcząt i chłopców stwierdzono, że stosunkowo niewielkie ilości dymu papierosowego powodują podobne deficyty w poziomach FEV1 / FVC i FEF25-75, środki opisane w wielu badaniach jako najwcześniejsze wskaźniki spirometryczne niedrożności dróg oddechowych i choroby małego powietrza u dorosłych palaczy.18-20 Nasze wyniki sugerują również, że chociaż palenie może spowolnić wzrost czynności płuc zarówno u dziewcząt, jak i chłopców, deficyty mogą być większe u dziewcząt
[więcej w: bisoprolol, Mimośród, dienogest ]
[podobne: prohormony efekty, prohormony skutki uboczne, przedawkowanie witaminy b12 ]

0 thoughts on “Wpływ palenia papierosów na czynność płuc u dorastających chłopców i dziewcząt ad 5”

  1. Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

  2. Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona