Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra15/ftp/annakmita.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Udział ekspresji genu integryny alfa V w rakotwórczości czerniaka u człowieka. – Anna Kmita Stomatolog
Skip to content

Udział ekspresji genu integryny alfa V w rakotwórczości czerniaka u człowieka.

2 lata ago

229 words

Ludzki czerniak pochodzi z naskórka i może prowadzić do szeroko rozprzestrzenionej choroby przerzutowej. Analiza materiału z biopsji czerniaka wykazała, że receptor witronektyny, integryna alfa v beta 3, jest swoistym markerem najbardziej złośliwych komórek, tj. Pionowo inwazyjnych zmian pierwotnych lub odległych przerzutów (Albelda, SM, SA Mette, DE Elder, R. Stewart, L. Damjanovich, M. Herlyn i CA Buck, 1990. Cancer Res., 50: 6757-6764), co sugeruje rolę tego receptora adhezji w złośliwym rozwoju guzów czerniaka u ludzi. Stworzono model komórki do analizy roli integryn alfa v na rakotwórczość ludzkiego czerniaka. Z ludzkich komórek czerniaka M21 wybrano stabilne warianty, które nie mają ekspresji genu alfa v, a zatem nie wyrażają integryny alfa v beta 3 (komórki M21-L). Komórki te nie tylko utraciły zdolność przyłączania się do witronektyny, ale wykazywały dramatyczne obniżenie rakotwórczości po przeszczepieniu do bezgrasiczych myszy nagich, w porównaniu z komórkami M21, nawet jeśli oba typy komórek wykazywały identyczną ekspresję integryny beta i właściwości wzrostu in vitro. Komórki M21-L były trwale transfekowane cDNA kodującym alfa v. Spowodowało to funkcjonalną ekspresję integryny alfa v beta 3 na tych komórkach i całkowicie przywróciło jej rakotwórczość. Zatem ekspresja genu integryny alfa v i wynikowy fenotyp adhezyjny są bezpośrednio zaangażowane w proliferację ludzkiego czerniaka in vivo.
[przypisy: pokrzywka fizykalna, ciuszkimodne allegro, estyl allegro ]

0 thoughts on “Udział ekspresji genu integryny alfa V w rakotwórczości czerniaka u człowieka.”