Wykłady i wystąpienia na konferencjach:


2009
„Barwa i typografia – design na ekranie”,
Urząd Miasta Chorzów i Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie, 24.09.2009.

2010
„Miejskie Systemy Informacji”
(A. Kmita, A. Nawrocka) Konferencja: „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii – od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu”, organizator: Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Instytutem Socjologii UŚ, 25.03.2010.

2011
Cykl konferencji i spotkań poświęconych twórczości wybitnych postaci śląskiej architektury i sztuki, na których prezentowane są prace badawcze pracowników naukowych WST w Katowicach:
– „Projektowanie komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej”, WST 28.04.2011
– „Projektowanie kolorystyki dla systemów informacji we wnętrzach”, WST 15.05.2011

2012
– Konferencja „Praca u Podstaw” Centrum Design Gdynia, 26-27.03 2012, ASP Gdańsk,
– „Projektowanie systemów informacji wizualnej.” Akademia Designu. Kurs wiedzy o kierunkach współczesnego designu. Program szkoleniowy realizowany w ramach projektu systemowego „Design Silesia II” Samorządu Województwa Śląskiego, Poddziałanie 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
– „Systemy informacji po Śląsku” Targi Wiedzy Graficznej w Warszawie, 26.10.2012, organizator: STGU.
– „Aspekty komunikacji wizualnej” Wykład w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 13.11.2012 (A. Kmita, A. Nawrocka, J. Kucharczyk)
– „System informacji dla Katowic”, PechaKucha Rondo Sztuki 17.11.2012

2013
– ”The project for the Silesian Park” Wystąpienie na międzynarodowej konferencji AIC COLOUR GROUP 7-11. 07.2013.
– „Projekt dla Parku Śląskiego” Dzień Barwy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków, Muzeum Japońskiej Nauki i Techniki MANGHA, 22.10.2013.
– „Zielony Design w konsumpcyjnym świecie”, Międzynarodowa Konferencja pt.” Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Zabrze, 10.12.2013.

Publikacje:


2009
„Barwa i typografia – design na ekranie”,
Urząd Miasta Chorzów i Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie, 24.09.2009.

2010
„Miejskie Systemy Informacji”
(A. Kmita, A. Nawrocka) Konferencja: „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii – od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu”, organizator: Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Instytutem Socjologii UŚ, 25.03.2010.

2011
Cykl konferencji i spotkań poświęconych twórczości wybitnych postaci śląskiej architektury i sztuki, na których prezentowane są prace badawcze pracowników naukowych WST w Katowicach:
– „Projektowanie komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej”, WST 28.04.2011
– „Projektowanie kolorystyki dla systemów informacji we wnętrzach”, WST 15.05.2011

2012
– Konferencja „Praca u Podstaw” Centrum Design Gdynia, 26-27.03 2012, ASP Gdańsk,
– „Projektowanie systemów informacji wizualnej.” Akademia Designu. Kurs wiedzy o kierunkach współczesnego designu. Program szkoleniowy realizowany w ramach projektu systemowego „Design Silesia II” Samorządu Województwa Śląskiego, Poddziałanie 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
– „Systemy informacji po Śląsku” Targi Wiedzy Graficznej w Warszawie, 26.10.2012, organizator: STGU.
– „Aspekty komunikacji wizualnej” Wykład w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 13.11.2012 (A. Kmita, A. Nawrocka, J. Kucharczyk)
– „System informacji dla Katowic”, PechaKucha Rondo Sztuki 17.11.2012

2013
– ”The project for the Silesian Park” Wystąpienie na międzynarodowej konferencji AIC COLOUR GROUP 7-11. 07.2013.
– „Projekt dla Parku Śląskiego” Dzień Barwy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków, Muzeum Japońskiej Nauki i Techniki MANGHA, 22.10.2013.
– „Zielony Design w konsumpcyjnym świecie”, Międzynarodowa Konferencja pt.” Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Zabrze, 10.12.2013.

Biuletyn Sztuki Projektowania ASP Katowice, Folia Academiae ASP Katowice:


Publikacje eksperckie z zakresu projektowania przestrzeni publicznej:


2009
– „Koncepcja strategii projektu Systemu Identyfikacji Metropolitalnej na terenie miast członkowskich Górnośląskiego Związku Metropolitalnego” (A. Kmita, A. Sobaś, J. Kucharczyk, A. Nawrocka).

Badania:


2008
– „Badania nad czytelnością stereoskopowych obrazów wideo po kompresji, we współpracy z dr. Arkadiuszem Sochanem. Dla: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

Projekt „Transfer wiedzy i praktyki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowany przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor”. Celem projektu było zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań strefy B+R z przedsiębiorcami poprzez realizację staży dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, służące rozwojowi gospodarczemu regionu śląskiego. Adresatami projektu byli pracownicy naukowi i specjaliści w określonej dziedzinie naukowej, zatrudnieni na śląskich uczelniach wyższych.
Czas trwania projektu: 01-06. 2014.2014

Badania statutowe ASP Katowice.
„Badanie porównawcze klasycznego i komputerowego warsztatu projektanta w zakresie projektowania produktu, kolorystyki i elementów graficznych na podstawie procesu ponownego opracowania i przygotowania do wdrożenia form ceramicznych fasonu „Katowice” Porcelany Śląskiej.” Kierownik projektu: dr Anna Kmita. Uczestnicy projektu: Bogdan Kosak, Marcin Krater oraz prof. Irma Kozina, Irena i Roman Gatysowie. Czas trwania projektu: 10 - 12.2014. Charakter projektu jest określony jako praktyczno – badawczy i zawiera 3 główne cele. Cześć badawcza odnosi się do badań warsztatu projektanta i możliwości przełożenia wyników badań na proces dydaktyczny, część praktyczna dotyczy rozwoju kompetencji warsztatowych studentów i aspektu popularyzatorskiego projektu.

Stypendia: