Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wydział Projektowy
od 2003 r. – wykładowca
od 2009 r. – adiunkt
Pracownia Podstaw Projektowania, wraz z prof. Manuelem Sabalczykiem (2003–2014)
Projektowanie kolorystyki (2008–2014)
Seminarium kierunkowe (2005–2008)
Pracownia Projektowania Alternatywnego, wraz z prof. Michałem Klisiem (2009)
Pracownia Projektowania Elementów Komunikacji Wizualnej wraz z dr Justyną Kucharczyk (2007)

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
od 2007 r. – wykładowca
od 2008 r. – adiunkt
Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych, wraz z prof. Manuelem Sabalczykiem (2007–2010)
Pracownia Komunikacji Wizualnej (2007–2014)
Psychofizjologia widzenia (2011–2014)

Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Architektury, studia podyplomowe: architektura wnętrz i wzornictwo.
Pracownia Komunikacji Wizualnej (2011–2014)

Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydział Zarządzania
Podstawy komunikacji wizualnej, studia w ramach projektu:
„Nowe media i technologie wiedzy w programach studiów ekonomicznych – synergia teorii i praktyki”(2009)

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Systemy komunikacji wizualnej (2004–2009)