Co projektuję?
Zajmuję się głownie projektowaniem informacji i całościowych identyfikacji (dziesiątki zrealizowanych identyfikacji i projektów znaków), jak też pracami badawczymi dotyczącymi czytelności komunikatów wizualnych i parametryzacji kolorystyki.

Co charakteryzuje moją pracę jako projektanta?
Z pewnością jednym z takich elementów jest przekonanie, że dobre projektowanie to projektowanie skupiające się na definiowaniu realnego problemu / potrzeby i dostarczaniu środków do ich rozwiązania. W swojej pracy staram się odpowiadać na realne oczekiwania użytkownika. Wciąż aktualne wydają mi się słowa Andrzeja Pawłowskiego: "Projektanci powinni uznać, że projektowane przez nich rzeczy nie są celem samym w sobie. Tworzą jedynie elementy inicjujące skomplikowane procesy społeczne, których autorami są wszyscy biorący w nich udział."


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wydział Projektowy

Pracownia Podstaw Projektowania, wraz z prof. Manuelem Sabalczykiem (2003-2014)
Projektowanie kolorystyki (2008-2014)


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych, wraz z prof. Manuelem Sabalczykiem (2007 - 2010)
Pracownia Komunikacji Wizualnej (2007-2014)
Psychofizjologia widzenia (2011-2014)


Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Architektury,

studia podyplomowe: architektura wnętrz i wzornictwo. Pracownia Komunikacji Wizualnej (2011-2014)