projekt habilitacyjny część I

projekt habilitacyjny część II

projekt habilitacyjny część III

Zestaw trzech realizacji związanych z projektowaniem kolorystyki w komunikacji wizualnej,
to wybrane prace projektowe, których wspólnym mianownikiem jest systemowość rozwiązania oraz szczególny nacisk położony na wykorzystanie barwy jako nośnika idei czy informacji. W pracy zawodowej, zarówno dizajnera jak i dydaktycznej staram się przekładać moją wiedzę i zainteresowania tematyką koloru na określone efekty projektowe.

Poniższe wskazane osiągnięcia łączy świadome zastosowanie kodów kolorystycznych w celu rozwiązania powstałego problemu projektowego.

Część pierwsza - system informacji - jest przykładem zastosowania koloru jako wspomagającego percepcję przestrzeni publicznej i ułatwiającego orientację w budynku. Kod kolorystyczny zawierający barwy o zbliżonej jasności i nasyceniu pozwala przypisać każdemu budynkowi jeden z łatwo rozpoznawalnych bodźców barwnych. Opracowane elementy informacyjne są jednorodne z kolorystyką i innymi materiałami projektowanego wnętrza.

Część druga - całościowa identyfikacja - to projekt kolorystyki i materiałów promocyjnych dla Parku Śląskiego. Projekt ten realizowany był samodzielnie w ramach większego opracowania zbiorowego - projektu całościowej identyfikacji Parku Śląskiego (współautorzy dr Justyna Kucharczyk, mgr Agnieszka Nawrocka; Dokładne wyszczególnienie zakresu i podziału projektu całościowej identyfikacji dostępne jest w dołączonej dokumentacji i oświadczeniach współautorów.) Ideę główną projektu stanowi pomysł wykorzystania kolorystyki sezonów (pór roku) opartej o barwy inspirowane naturą, przyrodą parku do identyfikacji i promowania wszelkich wydarzeń organizowanych przez zleceniodawcę.

Część trzecia - tożsamość - to projekt realizowany w ramach warsztatów projektowych i współpracy z Zamkiem Cieszyn i Stowarzyszeniem „Kraina Świętej Anny w Opolu”. Opracowanie dotyczące kolorystyki sztuki ludowej było częścią raportu eksperckiego dotyczącego możliwości wykorzystania opolskiej sztuki ludowej w nowoczesnym i innowacyjnym ujęciu. Działania koordynowane przez Zamek Cieszyn trwały przez cały rok 2013 i objęły diagnozę i opinie ekspertów oraz warsztaty kreatywne zakończone wystawą podsumowującą wszystkie działania. Praca projektowa polegała na archiwizacji i parametryzacji barw wybranych elementów sztuki opolskiej oraz stworzeniu kolorystyki wraz z instrukcjami jej stosowania dla wszystkich interesariuszy.