Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra15/ftp/annakmita.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Brak wpływu poziomu hemoglobiny płodowej lub wskaźników erytrocytów na nasilenie anemii sierpowatej. – Anna Kmita Stomatolog
Skip to content

Brak wpływu poziomu hemoglobiny płodowej lub wskaźników erytrocytów na nasilenie anemii sierpowatej.

2 lata ago

231 words

U osób z niedokrwistością sierpowatokrwinkową, u których stwierdzono podwyższoną hemoglobinę płodową lub obniżoną średnią objętość krwinek czerwonych, rzadziej występują objawy kliniczne i większe prawdopodobieństwo przeżycia. Badanie to bada związek między siedmioma klinicznymi wskaźnikami zachorowalności na anemię sierpowatą a siedmioma parametrami hematologicznymi zebranymi od 214 pacjentów. Ryzyko związane z kryzysem sierpowokomórkowym, ostrym zespołem klatki piersiowej, hospitalizacją, udarem mózgu, aseptyczną martwicą, zapaleniem opon mózgowych / posocznicą i śmiercią zastosowano jako wskaźniki zachorowalności. Parametry hematologiczne obejmowały procent hemoglobiny płodowej, bezwzględną hemoglobinę płodową, procent hemoglobiny A2, stężenie hemoglobiny, objętość komórek upakowanych, średnią objętość krwinek i średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach. Analizy statystyczne danych wykazały brak związku między parametrami hematologicznymi a sześcioma z siedmiu klinicznych wskaźników nasilenia anemii sierpowatej. Jedynym istotnym odkryciem było zwiększenie ryzyka udaru u pacjentów z niższym poziomem hemoglobiny płodowej. Dlatego z tym wyjątkiem nie ma przewidywalnego związku pomiędzy zachorowalnością i śmiertelnością w niedokrwistości sierpowatej a poziomem hemoglobiny płodu lub indeksów erytrocytów. W związku z tym nie zostało ustalone ogólne przekonanie, że istnieje związek między ciężkością niedokrwistości sierpowatej a poziomem hemoglobiny płodowej.
[więcej w: pływający stolec, prohormony efekty, przewlekły katar krzyżówka ]

0 thoughts on “Brak wpływu poziomu hemoglobiny płodowej lub wskaźników erytrocytów na nasilenie anemii sierpowatej.”